Verpleegkundige thuisverpleging

Functieomschrijving

Als thuisverpleegkundige binnen een gestructureerde equipe van verpleegkundigen en zorgkundigen verstrekt u kwalitatief hoogstaande dienstverlening op maat van de patiënt.

U staat in voor het deskundig uitvoeren van verpleegkundige taken in het natuurlijke thuismilieu van de patiënt, steeds rekening houdend met de wensen en behoeften van de patiënt alsook met zijn omgeving. U verzorgt de patiënt in zijn totaliteit (fysisch, psychisch, sociaal, relationeel en geestelijk) en u respecteert de privacy en zelfredzaamheid van de patiënt.

De verpleegkundige respecteert hierbij de rechten van de patiënt en oefent zijn/haar beroep uit volgens de algemeen geldende waarden en normen eigen aan dit beroep en aan de organisatie. 

 • Communicatie: met respect voor de privacy en het beroepsgeheim, bouwt u een vertrouwensrelatie op met de patiënt en mantelzorgers. U communiceert respectvol, duidelijk en op maat van de patiënt en zijn mantelzorgers met een open, vriendelijke, empathische houding.  U rapporteert aan de verantwoordelijke, de huisarts en de collega’s en u kunt steunen op de verantwoordelijke, collega’s en de referentiepersonen in huis bij vragen of problemen.
 • Zorgverlening: U voert verpleegkundige consulten uit. U werkt op een autonome en professionele manier om een gepersonaliseerde totaalzorg aan te bieden aan de patiënt,  binnen de geldende procedures en afspraken en in overleg met de huisarts.  U volgt het behandelingsplan op en verwittigt de verantwoordelijke bij nodige wijzigingen.  Tijdens de verzorging moeten de algemene hygiënische voorschriften correct gevolgd worden.
 • Administratie: U stelt een patiëntendossier op en volgt dit dossier verder op. Dagelijks worden observaties en updates doorgegeven via een elektronisch platform.  U ontvangt en verwerkt voorschriften en bijkomende formulieren.
 • Zelfontplooiing: U bent bereid om verder te groeien in uw deskundigheid. Er worden geregeld vormingen  Binnen het team is het belangrijk om de eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden goed in te schatten.  Er worden regelmatige overlegmomenten voorzien met het team om de werking en de zorg samen te verbeteren en kennis te delen.  U krijgt de kans om u in een verpleegonderdeel te verdiepen als referentieverpleegkundige. 

Kerncompetenties

Kwaliteitsvol werken – Samenwerken – Cliëntgerichtheid – Loyaliteit - Zelfontwikkeling 

Profiel

 • Beschikken over een RIZIV nummer als verpleegkundige en toetreding tot de nationale verpleegkundige conventie
 • Je plaatst de zorgvrager op de eerste plaats.
 • Zelfstandig en flexibel kunnen werken.
 • Je bent collegiaal, stipt en ordelijk.
 • Je beschikt over een geldig rijbewijs B. 

Aanbod

 • Jobtime: 19u (ochtenddienst en avonddienst en weekenddienst, geen onderbroken diensten)
 • Tijdens uw opstartperiode wordt u geruime tijd begeleid door een meter.
 • Voor uw rondes krijgt u een auto van thuisverpleging OLVG ter beschikking.
 • Contract van onbepaalde duur.
 • Officiële barema’s Zorgnet Vlaanderen met toeslagen avond, zaterdag, zon- en feestdagen.
 • Actief vormingsbeleid
 • Hospitalisatieverzekering
 • Kinderopvang tijdens de zomermaanden
 • Een aangename werksfeer met respect voor de medewerker, die inspraakmogelijkheden krijgt. OLVG wil hier voortdurende aandacht aan geven door een ESF-project rond “werkbaar werk”.  Er zijn 4 werkgroepen met medewerkers gevormd rond de thema’s open communicatie, groepsgevoel, clusterwerking en onthaal nieuwe medewerkers. 
 • Onmiddellijke indiensttreding. 

Plaats van tewerkstelling

 • Kantoor WZC OLV Gasthuis, Ieperstraat 130, 8970 Poperinge
 • Rondes regio Poperinge-Vleteren 

Sollicitatieprocedure

Stuur jouw sollicitatiebrief en CV naar mieke.vandeputte@gasthuis.be
Meer info: Mieke Vandeputte, directeur, 057 34 69 10, Ieperstraat 130, 8970 Poperinge.

CONTACT

olv gasthuis

Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis VZW
Ieperstraat 130
8970 Poperinge
Tel: 057 34 69 10

Like us on facebook

Webdesign by Netcrew - Powered by E-means