Livingmedewerker

Functieomschrijving

 • Je behartigt de kwaliteit van wonen en leven van de bewoners die wij een thuis willen bieden in onze woonzorgcentra.
 • Je begeleidt de bewoners en hun omgeving bij het uitbouwen van een leven in de nieuwe woon-en leefcontext. Je helpt een huiselijk gevoel te creëren door hen de maaltijden voor te schotelen (indien nodig hulp bij het eten) en door activiteiten te organiseren en te begeleiden, zowel individueel als in groep, in overleg met collega’s en leidinggevenden. Bv. Spelnamiddag, kooknamiddag, wandeling, film,…  In functie van de bewoners, is de nodige creativiteit en flexibiliteit vereist.
  Je helpt de bewoner bij dagelijkse hygiënische zorgen (bv. haarzorg) en staat samen met het team in voor de orde in de living.   
 • Je werkt vanuit de waarden, verwachtingen, mogelijkheden en competenties van de bewoner zelf, rekening houdend met zijn levensgeschiedenis. Ondanks de kwetsbaarheid, help je de bewoner de regie over het eigen leven te behouden. Je hecht belang aan het zelfwaardegevoel van de bewoner door zijn/haar zelfstandigheid te stimuleren en hem/haar te ondersteunen met positieve bevestiging.
 • Je beschikt over de competentie om je communicatieo.v. de bewoner aan te passen aan zijn/haar individuele toestand (zowel verbaal als non-verbaal). Je toont hierbij begrip voor de bewoner. Je bouwt een vertrouwensband met hen op, luistert naar hun kijk en houdt hier rekening mee.
 • Je werkt nauw samen met je collega’s binnen de living en met de andere medewerkers op de afdeling. Je participeert actief in dit lerend team en durft verantwoordelijkheden te nemen. Je rapporteert doelgericht en neemt deel aan uitwisselingsmomenten. Je bewaakt het welzijn van jezelf en van je collega’s binnen het team. Vriendelijkheid, luisterbereidheid, respect en begrip staan hierbij centraal.
 • Je staat bewust stil bij het eigen functioneren en stuurt bij waar nodig. Je staat open voor feedback en bent bereid om te leren en te evolueren. Je bent een ambassadeur van onze woonzorgcentra. Je helpt het zorgmodel uit te bouwen en te realiseren. Je bent flexibel en levert een bijdrage in de continuïteit van de voorziening.

Kerncompetenties

Kwaliteitsvol werken – Samenwerken – Cliëntgerichtheid – Loyaliteit - Zelfontwikkeling

Profiel

 • Opvoeder of zorgkundige
 • Je plaatst de zorgvrager op de eerste plaats
 • Zelfstandig kunnen werken
 • Je bent collegiaal, stipt en ordelijk

Aanbod

 • Jobtime: 28,5u
 • Vervangingscontract van onbepaalde duur
 • Officiële barema’s Zorgnet Vlaanderen met toeslagen avond, zaterdag, zon- en feestdagen
 • Actief vormingsbeleid
 • Hospitalisatieverzekering
 • Kinderopvang tijdens de zomermaanden
 • Een aangename werksfeer met respect voor de medewerker, die inspraakmogelijkheden krijgt. OLVG wil hier voortdurende aandacht aan geven door een ESF-project rond “samenwerken”. Er zijn 4 werkgroepen met medewerkers gevormd rond de thema’s open communicatie, groepsgevoel, clusterwerking en onthaal nieuwe medewerkers
 • Onmiddellijke indiensttreding

Plaats van tewerkstelling

 • WZC OLV Gasthuis, Ieperstraat 130, 8970 Poperinge

Sollicitatieprocedure

Stuur jouw sollicitatiebrief en CV naar friede.landerwyn@gasthuis.be
Meer info: Friede LANDERWYN, directeur bewonerszorg, 057 34 69 10, Ieperstraat 130, 8970 Poperinge.

 

 

 

CONTACT

olv gasthuis

Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis VZW
Ieperstraat 130
8970 Poperinge
Tel: 057 34 69 10

Like us on facebook

Webdesign by Netcrew - Powered by E-means