Verpleegkundige mobiele equipe

   

Onze mobiele equipe is een team van mensen, die afwisselend in onze beide woonzorgcentra en over de verschillende afdelingen werken. Dit dynamisch team heeft verpleegkundige versterking nodig.

Functieomschrijving

Een verpleegkundige staat in voor een goede dagdagelijkse algemene verzorging (psychisch, fysisch, sociaal en geestelijk comfort) met respect voor de privacy en de zelfredzaamheid van de bewoner, om hem zo een algemeen gevoel van welbevinden te geven.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Je gaat op een animatieve en verantwoorde wijze om met de zorg voor het fysisch welzijn van de bewoner, met voortdurende aandacht voor de zelfredzaamheid:

 • Uitvoeren van verpleegkundige handelingen, toedienen van hygiënische zorgen, correcte wondzorg
 • Beantwoorden van beloproepen
 • Medicatie klaarzetten, bewoner informeren omtrent medicatiewijziging
 • Begeleiden doktersbezoek
 • Maaltijdbegeleiding
 • Stimuleren zelfredzaamheid
 • Opvolgen en uitvoeren van de zorgplannen
 • Elke verpleegkundige is aandachtspersoon voor 1 of meerdere bewoners

Bovendien draag je mee zorg voor het psychosociaal welzijn van de bewoners en hun familie:

 • Informeren en begeleiden van familie
 • Door een vriendelijke en open houding een vertrouwensrelatie opbouwen en onderhouden met de bewoner
 • Rekening houden met de wensen en behoeften van elke bewoner en met de levensgeschiedenis (cliëntgerichte hulpverlening)
 • Individuele animatie, belevingsgericht werken met bewoners (relaxatiebad, lichaamsverzorging)

Je bent een schakel binnen het team op je afdeling.

 • Ondersteuning geven aan de zorgkundigen, afdelingshulpen
 • Observeren en op een correcte manier rapporteren van fysische en psychosociale aspecten, opvolgen zorgplan
 • Op een vlotte manier samenwerken in teamverband

Je bent een ambassadeur van onze woonzorgcentra. 

 • Helpen uitbouwen en realiseren van het zorgmodel
 • Flexibel zijn en een bijdrage leveren in de continuïteit van de voorziening
 • Bereid zijn tot bijscholing en vorming

Open communicatie is belangrijk.

 • Actieve deelname aan overlegmomenten: dagelijkse overdracht, teamvergaderingen, werkgroepen,..

Kerncompetenties
Kwaliteitsvol werken – Samenwerken – Cliëntgerichtheid – Loyaliteit - Zelfontwikkeling

Profiel

 • Graduaat of bachelor in de verpleegkunde.
 • Zelfstandigheid, samenwerkingszin
 • Goed observatie- en rapporteringsvermogen
 • Interdisciplinair bewonersgericht kunnen samenwerken

Aanbod

 • Contract onbepaalde duur
 • Jobtime: te bespreken
 • Officiële barema’s Zorgnet Vlaanderen met toeslagen avond, zaterdag, zon- en feestdagen.
 • Een aangename werksfeer met respect voor de medewerker, die inspraakmogelijkheden krijgt. OLVG wil hier voortdurende aandacht aan geven door een ESF-project rond “samenwerken”.  Er zijn 4 werkgroepen met medewerkers gevormd rond de thema’s open communicatie, groepsgevoel, clusterwerking en onthaal nieuwe medewerkers. 
 • Actief vormingsbeleid.
 • Kinderopvangdienst tijdens de zomermaanden.
 • Hospitalisatieverzekering
 • Onmiddellijke indiensttreding.

Plaats van tewerkstelling

 • WZC OLV Gasthuis, Ieperstraat 130, 8970 Poperinge of WZC Emmaüs, Oostlaan 15, 8970 Poperinge

 Sollicitatieprocedure

Stuur jouw sollicitatiebrief en CV  naar friede.landerwyn@gasthuis.be.
Meer info: www.gasthuis.be; Friede LANDERWYN, directeur bewonerszorg, 057 34 69 10, Ieperstraat 130, 8970 Poperinge.

CONTACT

Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis VZW Zorgnet-Icuro

Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis VZW
Ieperstraat 130
8970 Poperinge
Tel: 057 34 69 10
Ond. nr. : 0445.066.385, RPR Gent, afdeling Ieper
www.gasthuis.be

Like us on facebook

Webdesign by Netcrew - Powered by E-means