Systeemverpleegkundige

 

Functieomschrijving
Een verpleegkundige staat in voor een goede dagdagelijkse algemene verzorging (psychisch, fysisch, sociaal en geestelijk comfort) met respect voor de privacy en de zelfredzaamheid van de bewoner, om hem zo een algemeen gevoel van welbevinden te geven.

Als systeemverpleegkundige zorg jij er tevens voor dat alle betrokken medewerkers de zorg-applicaties goed kunnen gebruiken en dat deze applicaties optimaal benut worden.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden
Specifiek als systeemverpleegkundige:

 • Je vormt de schakel tussen de ICT-verantwoordelijke en de eindgebruikers voor zorg-applicaties.
 • Op de werkvloer ondersteunt u de afdelingen op het gebied van de zorgapplicaties en waakt erover dat de IT-middelen optimaal en doeltreffend benut worden.
 • Ter ondersteuning van leidinggevenden en directie waakt u over een correcte en uniforme registratie van data.
 • Als zorgorganisatie hechten we er belang om de technische evoluties te volgen. Je werkt actief mee aan een verdere verbetering van de inzet van IT-oplossingen in huis.
 • Je geeft de nodige vorming aan de medewerkers die hier nood aan hebben.

Als verpleegkundige:

Op een animatieve en verantwoorde wijze omgaan met de zorg voor het fysisch welzijn van de bewoner, met voortdurende aandacht voor de zelfredzaamheid :

 • Uitvoeren van verpleegkundige handelingen, toedienen van hygiënische zorgen
 • Uitvoeren van een correcte wondzorg
 • Beantwoorden van beloproepen
 • Medicatie klaarzetten en controleren, medicatie toedienen, bewoner informeren bij medicatiewijziging
 • Contace met de apotheek
 • Begeleiden doktersbezoek
 • Stimuleren zelfredzaamheid
 • Opvolgen en uitvoeren van de zorgplannen
 • Opvolgen van de fysieke en psychische toestand van de bewoner en de nodige acties ondernemen
 • Elke verpleegkundige heeft één of meerdere bewoners als aandachtspersoon
 • Helpen financieel leefbaar houden van de voorziening (zorg dragen voor middelen, economisch gebruik van vb.incontinentiemateriaal)
 • Informeren en begeleiden van familie
 • Overdracht met verantwoordelijke verpleegkundige en nacht

 

Kerncompetenties  (zie www.gasthuis.be/nl/medewerkersbeleid)
Kwaliteitsvol werken – Samenwerken – Cliëntgerichtheid – Loyaliteit – Zelfontwikkeling

Functiegerichte competenties

EMPATHIE

 • Door een vriendelijke en open houding een vertrouwensrelatie opbouwen en onderhouden met de bewoner.
 • Toon interesse en respect voor standpunten die afwijken van de eigen mening.
 • Houdt rekening met de levensgeschiedenis en privacy van de bewoners.

ZELFSTANDIG WERKEN

 • Kunnen resultaat-en kwaliteitsgericht werken onder tijdsdruk, moeilijke omstandigheden of plotselinge veranderingen.
 • Kunnen een beoordeling maken en zoeken naar praktische en haalbare oplossingen.
 • Kritisch nadenken over het eigen handelen.
 • Durven verantwoordelijkheid te nemen.
 • Stipt zijn in het nakomen van afspraken.

 COMMUNICATIEF

 • Heeft observaties in een duidelijke structuur en logische opbouw weer, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Heeft de feiten op een objectieve manier weer.
 • Heeft een actieve luisterhouding.
 • Heeft een actieve en constructieve houding tijdens overlegmomenten.
 • Kan ondersteuning geven aan de zorgkundigen en hotelmedewerkers.

 FLEXIBILITEIT

 • Kan beslissingen nemen, al dan niet in samenspraak met collega’s.
 • Kan in acute situaties collega’s delegeren om tot een goede samenwerking en een goed eindresultaat te komen.
 • Bereidheid om te leren en mee te groeien met veranderingen.
 • Staat open voor vragen en taken die op zich af komen.

 STRESSBESTENDIGHEID

 • Kan kalmte en rust behouden in gespannen situaties bij zichzelf en in de groep.

 Profiel

Graduaat of bachelor in de verpleegkunde.

 Aanbod

 • Contract onbepaalde duur
 • Jobtime: te bespreken
 • Officiële IFIC-barema’s met toeslagen avond, zaterdag, zon- en feestdagen.
 • Een aangename werksfeer met respect voor de medewerker, die inspraakmogelijkheden krijgt. OLVG wil hier voortdurende aandacht aan geven door een ESF-project rond “samenwerken”.  Er zijn 4 werkgroepen met medewerkers gevormd rond de thema’s open communicatie, groepsgevoel, clusterwerking en onthaal nieuwe medewerkers. 
 • Actief vormingsbeleid.
 • Kinderopvangdienst tijdens de zomermaanden.
 • Hospitalisatieverzekering
 • Onmiddellijke indiensttreding.

Plaats van tewerkstelling

 • WZC OLV Gasthuis, Ieperstraat 130, 8970 Poperinge of WZC Emmaüs, Oostlaan 15, 8970 Poperinge

Sollicitatieprocedure

Stuur jouw sollicitatiebrief en CV  naar friede.landerwyn@gasthuis.be.
Meer info: www.gasthuis.be; Friede LANDERWYN, directeur bewonerszorg, 057 34 69 10, Ieperstraat 130, 8970 Poperinge.

CONTACT

olv gasthuis

Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis VZW
Ieperstraat 130
8970 Poperinge
Tel: 057 34 69 10
Ond. nr. : 0445.066.385, RPR Gent, afdeling Ieper
www.gasthuis.be
info@gasgtdhulis.bme

Like us on facebook

Webdesign by Netcrew - Powered by E-means