Stafmedewerker kwaliteit

Functieomschrijving

Je bouwt ons kwaliteitssysteem verder uit, beheert en onderhoudt het. Je ondersteunt het proces van implementeren, bewaken en borgen van kwaliteitsprocedures. De bewoner staat centraal. Het gezamenlijke doel is een optimale, kwaliteitsvolle dienstverlening volgens de visie van het huis.
Je start hiermee nadat je een grondige kennis hebt verworven van de werking en de procedures van onze huizen. 

 • Je stelt protocollen op, maakt documenten en schrijft procedures uit om het kwaliteitssysteem in de dagelijkse werking te integreren. Je baseert je hierbij op je eigen bevindingen op de werkvloer en op info uit gesprekken met medewerkers en leidinggevenden. Je werkt hierdoor mee aan de verdere ontwikkeling van een kwaliteitsvolle dienstverlening voor medewerkers en bewoners van de organisatie. Je houdt het kwaliteitssysteem up to date.
 • Voor een goede implementatie van het kwaliteitsbeleid in de praktijk, zorg je voor een actueel kwaliteitshandboek, waarin wijzigingen consequent en uniform worden doorgevoerd. Je zorgt er ook voor dat medewerkers op de hoogte zijn van de procedures in het kwaliteitshandboek door goede communicatie en opleiding. Je motiveert medewerkers, als een ondersteunende coach, tot kwaliteitszorg.
 • Je werkt het systeem verder uit om de kwaliteit van verschillende aspecten van de zorg te meten, op te volgen en initiatieven voor verbetering te nemen. Je verzamelt tevens data door het bevragen van bewoners, familieleden en andere belanghebbenden. Zo blijf je alert voor eventuele nieuwe verwachtingen en waarnemingen.
  Je communiceert de resultaten van de kwaliteitscontroles in duidelijke rapporten en verslagen.

 

Kerncompetenties  (zie www.gasthuis.be/nl/medewerkersbeleid)


Kwaliteitsvol werken – Samenwerken – Cliëntgerichtheid – Loyaliteit – Zelfontwikkeling

 

Functiegerichte competenties

COMMUNICATIEF

 • Je communiceert helder, duidelijk, objectief en gestructureerd, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je past je aan naargelang de “ontvanger” van je boodschap en richt je dus op gepaste wijze tot medewerkers, bewoners, familie en andere interne en externe contacten.
 • Je leeft je in in de situatie van de andere, toont aandacht en interesse voor gevoelens en behoeften van de andere. Je toont begrip voor andere meningen en omgangsvormen en toont erkenning voor anderen.

PLANNEN EN ORGANISEREN

 • Je plant acties en projecten en bepaalt doelen en prioriteiten. Je bezit de nodige competenties om het kwaliteitshandboek vlot toegankelijk te maken en up to date te houden en om een degelijke planning uit te werken voor lopende projecten.
 • Je verzekert de continuïteit en behoudt overzicht.
 • Je overlegt met betrokkenen vooraleer je een beslissing neemt en handelt in het belang van de organisatie.

COACHEND EN MOTIVEREND

 • Door je enthousiasme en je positiviteit weet je de medewerkers mee te nemen in het kwaliteitsverhaal. Je geeft medewerkers de passende uitleg en opleiding.
 • Je hebt een loyale houding.
 • Je hebt voldoende verantwoordelijkheidszin

ZIN VOOR INITIATIEF

 • Je komt uit eigen beweging tot actie.
 • Je onderzoekt de behoeften en doet spontaan voorstellen om de zorg te optimaliseren.
 • Je kan veranderingen initiëren, begeleiden en ondersteunen.
 • Je betrekt mensen die betrokken zijn bij eventuele verbeteringen en toets veranderingen aan de realiteit.
 • Je neemt ook de tijd om vooruit te denken.

INTEGRITEIT

 • Je geeft een eerlijke en correcte weergave van de feiten.
 • Je kent de gangbare waarden en normen en handelt hier consequent naar.
 • Je gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke en delicate informatie.

 

Profiel

 • Master opleiding of bachelor in de gezondheidszorg,
  in combinatie met masteropleiding Management en beleid, Gezondheidsbevordering of Verpleegkunde en vroedkunde .
 • Speciale affiniteit met doelgroep ouderen en hun familie.
 • Je bezit kennis van onderzoeksmethoden en statistische verwerking.
 • Je kan werken met de nodige informaticatoepassingen.

 

Aanbod

 • Contract onbepaalde duur.
 • Jobtime: minimum 19u, jobtime bespreekbaar
 • Wij ondersteunen je vanaf de start door ons onthaalbeleid. Je krijgt o.a. een peter/meter toegewezen.
 • Officiële barema’s IFIC met toeslagen avond, zaterdag, zon- en feestdagen.
 • Een aangename werksfeer met respect voor de medewerker, die inspraakmogelijkheden krijgt. OLVG wil hier voortdurende aandacht aan geven door een ESF-project rond “samenwerken”.  Er zijn 4 werkgroepen met medewerkers gevormd rond de thema’s open communicatie, groepsgevoel, clusterwerking en onthaal nieuwe medewerkers. 
 • Actief vormingsbeleid.
 • Kinderopvangdienst tijdens de zomermaanden.
 • Hospitalisatieverzekering
 • Onmiddellijke indiensttreding.

 

Sollicitatieprocedure

Stuur jouw sollicitatiebrief en CV naar friede.landerwyn@gasthuis.be.
Meer info: Friede Landerwyn, directeur bewonerszorg, 057 34 69 10, Ieperstraat 130, 8970 Poperinge.

CONTACT

Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis VZW Zorgnet-Icuro

Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis VZW
Ieperstraat 130
8970 Poperinge
Tel: 057 34 69 10
Ond. nr. : 0445.066.385, RPR Gent, afdeling Ieper
www.gasthuis.be

Like us on facebook

Webdesign by Netcrew - Powered by E-means