Zorgkundige met een hart voor mensen met dementie

   

Wil jij samen op weg gaan met de bewoners met dementie in huis?

Lees meer over ons beleid rond dementie en lees ook onze folder over het thema "Dementie".

 

Een zorgkundige staat in voor een goede dagdagelijkse algemene verzorging (fysisch, psychisch, sociaal en spiritueel comfort) met respect voor de privacy en de zelfredzaamheid van de bewoner, om hem zo een algemeen gevoel van welbevinden te geven.

Op een animatieve en verantwoorde wijze omgaan met de zorg voor het fysisch, psychisch-sociaal en spiritueel welzijn van de bewoners, met voortdurende aandacht voor de zelfredzaamheid :

 • Uitvoeren van dagelijkse hygiënische zorgen, rekening houdend met de gezondheidstoestand van de bewoner
 • Beantwoorden van beloproepen
 • Maaltijdbegeleiding
 • Fysisch comfort nastreven bij de bewoners
 • Omgevingszorg (opruimen, bed opmaken, kledij in de kast hangen)
 • Elke zorgkundige heeft 1 of meerdere bewoners als aandachtspersoon
 • Informeren en begeleiden van familie
 • Individuele animatie (relaxatiebad, lichaamsverzorging…)
 • Mee helpen waken voor de fysieke en psychische toestand van de bewoners en rapporteren indien nodig.
 • Zorgleefplan consulteren en invullen
 • Respecteren privacy van de bewoner

Je krijgt de kans om actief deel te nemen aan overlegmomenten:

 • Wekelijkse zorgopvolging
 • Teamvergadering
 • Werkgroepen
 • Deelname aan MDO

Kerncompetenties  (zie www.gasthuis.be/nl/medewerkersbeleid)
Kwaliteitsvol werken – Samenwerken – Cliëntgerichtheid – Loyaliteit – Zelfontwikkeling

Functiegerichte competenties

EMPATHIE

 • Door een vriendelijke en open houding een vertrouwensrelatie opbouwen en onderhouden met de bewoner
 • Toon interesse en respect voor standpunten die afwijken van de eigen mening
 • Houdt rekening met de levensgeschiedenis van de bewoners

 COMMUNICATIEF

 • Kan op een objectieve en duidelijke manier observaties noteren en overbrengen
 • Kan zich met een correct taalgebruik uitdrukken
 • Heeft een actieve luisterhouding. Stelt vragen tot hetgeen de ander wil vertellen duidelijk is.
 • Heeft een actieve en constructieve houding tijdens overlegmomenten.
 • Kan fouten openlijk toegeven en reageert op een gepaste manier.

 PLANNEN EN ORGANISEREN

 • Werkt taken volledig en tijdig af, rekening houdend met de behoefte van de bewoner
 • Is stipt in het nakomen van afspraken
 • Kan met de nodige instructies aan de slag

 FLEXIBILITEIT

 • Kan overweg met wisselende prioriteiten en plotse veranderingen
 • Gebruikt clusters als leidraad maar gaat hier soepel mee om
 • Bereidheid om te leren en mee te groeien met veranderingen
 • Een bijdrage leveren in de continuïteit van de organisatie

 STRESSBESTENDIGHEID

 • Kan de rust behouden bij zichzelf en de groep
 • Blijft kwaliteitsgericht werken, ook onder tijdsdruk of in moeilijke omstandigheden

 Profiel

 • Diploma Zorgkundige, Ergotherapeut, Orthopedagogie, ...
 • Speciale affiniteit met doelgroep ouderen en hun familie

Aanbod

 • Contract onbepaalde duur.
 • Jobtime: te bespreken
 • Wij ondersteunen je vanaf de start door ons onthaalbeleid. Je krijgt o.a. een peter/meter toegewezen.
 • Officiële barema’s IFIC met toeslagen avond, zaterdag, zon- en feestdagen.
 • Actief vormingsbeleid.
 • Kinderopvangdienst tijdens de zomermaanden.
 • Hospitalisatieverzekering
 • Onmiddellijke indiensttreding.

 Plaats van tewerkstelling

 • WZC OLV Gasthuis, Ieperstraat 130, 8970 Poperinge

 Sollicitatieprocedure

Stuur jouw sollicitatiebrief en CV  naar friede.landerwyn@gasthuis.be.
Meer info: www.gasthuis.be; Friede LANDERWYN, directeur bewonerszorg, 057 34 69 10, Ieperstraat 130, 8970 Poperinge.

 

CONTACT

Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis VZW Zorgnet-Icuro

Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis VZW
Ieperstraat 130
8970 Poperinge
Tel: 057 34 69 10
Ond. nr. : 0445.066.385, RPR Gent, afdeling Ieper
www.gasthuis.be

Like us on facebook

Webdesign by Netcrew - Powered by E-means