Oorkonde van minister VANDEURZEN voor kwaliteitssysteem

Drie jaar geleden werd binnen de directie en de raad van bestuur beslist om in te stappen in een proefproject van onze koepelvereniging ZORGNET-ICURO.

De doelstelling was om samen met 18 andere woonzorgcentra een kwaliteitssysteem (PREZO WOONZORG) uit te testen alvorens dit  beschikbaar gesteld werd aan alle woonzorgcentra.

Met dit kwaliteitssysteem kan een woonzorgcentrum het presteren van de hele organisatie in kaart brengen. PREZO WOONZORG telt in totaal 60 kwaliteitsthema’s telkens gekoppeld aan een specifieke doelstelling. Bijzondere aandacht gaat naar de meerwaarde voor de cliënt of bewoner.

In die voorbije drie jaar werden ongeveer alle 60 thema’s hier in huis geëvalueerd.

Deze evaluaties vormden, samen met o.a. de tevredenheidsmeting bij de bewoners  en de evaluatiegesprekken 4 maanden na opname, de basis voor ons jaarlijks actieplan om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Half juni werd het piloottraject afgerond in aanwezigheid van minister VANDEURZEN.

De woonzorgcentra hebben hierbij elk een oorkonde ontvangen als dank voor hun inzet en engagement bij de ontwikkeling van het kwaliteitssysteem. De minister werd ook uitgebreid geïnformeerd over de inhoud en doelstellingen van PREZO WOONZORG. Hij herhaalde in zijn toespraak dat dergelijke projecten met als doel kwaliteitsvolle zorg op zijn steun kunnen rekenen.

 

Uiteraard betekent voor het OLVG de afsluiting  van het proefproject niet het einde van het werken met PREZO WOONZORG. Over een cyclus van 3 jaar willen we onze volledige dienst-verlening verder blijven evalueren en bijsturen, telkens vertrekkend vanuit de meerwaarde voor onze cliënt/bewoner.

Wij staan dan ook steeds open voor suggesties van  bewoners en familie om onze werking te verbeteren. Dit kan o.a. via het suggestieformulier (te vinden in het vrijwilligershoekje bij de receptie).

CONTACT

olv gasthuis

Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis VZW
Ieperstraat 130
8970 Poperinge
Tel: 057 34 69 10

Like us on facebook

Webdesign by Netcrew - Powered by E-means