Maatregelen omtrent coronavirus

Wij volgen de berichten van Agentschap Zorg en Gezondheid en zijn voorbereid om verdere maatregelen te nemen wanneer nodig.

Momenteel volstaat het om :

Altijd, ook bij asymptomatische bewoners, de algemene voorzorgsmaatregelen correct toe te passen:

- Desinfecteer je handen:

  • vóór en na elk zorgcontact met een bewoner
  • vóór een zuivere of invasieve handeling
  • na contact met de directe omgeving van de gebruiker
  • na het uittrekken van handschoenen
  • na het wassen van je handen na accidenteel contact met lichaamsvochten, bloed of slijmvliezen

- Draag persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen/beschermshort/spatbril/masker wanneer er kans is op contact met respiratoire secreties.

  • wissel handschoenen en beschermschort na elke verzorging van een gebruiker en pas nadien handhygiëne toe volgens indicatie

- Leef hoest-en niesetiquette na.

  • bedek bij snuiten en niezen de neus en mond met een papieren zakdoek. Gooi de zakdoek daarna in de vuilnisbak. Als je geen zakdoek hebt, hoest of nies dan in de elleboog of voorarm (niet in je hand).
  • was na hoesten en niezen je handen met water en vloeibare zeep. Gebruik papieren wegwerphanddoekjes om je handen te drogen.

- Ziek peroneel en zieke bezoekers weren uit te woonzorgcentrum.

Deze maatregelen worden ook in huis verspreid en extra meegedeeld aan onze medewerkers.

Op advies van onze koepelorganisatie Zorgnet Icuro, starten wij vanaf vandaag ook met een bezoekersregister. Dit ligt ter beschikking aan de ingangen van onze woonzorgcentra.

Zo willen wij ons voorbereiden om, in geval van de vaststelling van een corona-besmetting in huis, de bezoekers snel in kennis te kunnen stellen hiervan.

We volgende de situatie verder op de voet en houden alle betrokkenen op de hoogte van nieuwe evoluties.

 

 

CONTACT

Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis VZW Zorgnet-Icuro

Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis VZW
Ieperstraat 130
8970 Poperinge
Tel: 057 34 69 10
Ond. nr. : 0445.066.385, RPR Gent, afdeling Ieper
www.gasthuis.be
info@glansthduis.bue

Like us on facebook

Webdesign by Netcrew - Powered by E-means