Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis vzw

vzw OLV Gasthuis behaalt als derde organisatie in West Vlaanderen keurmerk PREZO Woonzorg

Een deel van het team van vzw OLV Gasthuis, trots op het behalen van het PREZO Woonzorg-keurmerk.

Prezo Woonzorg is een integraal kwaliteitsmodel voor zowel de medewerkers in hun dagdagelijkse werking, als voor de beleidsmakers. Het kwaliteitsmodel ondersteunt het team van vzw OLV Gasthuis om de visie van de organisatie, waarin de bewoner centraal staat, in realiteit om te zetten. Allen samen bieden de medewerkers een warme thuis aan de bewoners. Het keurmerk, dat toegekend werd op 20/04/2021, na 2 audits door een team van Stichting Perspekt, is een verdienste van al deze medewerkers.

Vzw OLV Gasthuis koos enkele jaren terug om het kwaliteitssysteem Prezo te integreren in de werking van de woonzorgcentra. Met dit systeem kiest het beleid ervoor om de bewoner centraal te plaatsen. Door een goede en open dialoog met bewoners en met medewerkers, streeft het team naar constante verbeteringen in de kwaliteit van de zorg. Zelfevaluatie speelt hierin een cruciale rol. Het auditverslag bevestigt dit standpunt: “Het auditteam is onder de indruk van de sterke motivatie van de medewerkers. De betrokkenheid van de medewerkers ervaarde het auditteam een aantal malen als sterk “gericht naar de cliënt”.”

“Hoe het met je gaat, is onze focus” staat niet voor niks in de visie van vzw OLV Gasthuis. De bewoners wonen in de woonzorgcentra en hebben er hun thuis. De organisatie wil de bewoners zo veel mogelijk regie bieden met de bedoeling om hen zo ook te versterken. Deze regie uit zich in het dagelijkse leven in verschillende facetten. “Veel lof van het auditteam is er voor de heel bewonersgerichte, individueel georganiseerde maaltijdbedeling. Dit is een sterk staaltje van bewonersgericht organiseren, en het op zoek gaan (met resultaat) naar de flexibiliteit die door de organisatie leverbaar is.” (uit het auditverslag)  In 2021 wil vzw OLV Gasthuis verder inzetten op het welzijn van de bewoners en de kwaliteit van wonen met het project “wonen en leven”.

Het behalen van het keurmerk is het resultaat van de enthousiaste inzet, de zin voor verantwoordelijkheid en de samenwerking van alle medewerkers van de woonzorgcentra. De organisatie hecht veel belang aan een duurzaam loopbaanbeleid. De kerncompetenties (kwaliteitsvol werken, samenwerken, cliëntgerichtheid, loyaal zijn en zelfontwikkeling) worden aangevuld met waarden als respect en open communicatie. In vzw OLV Gasthuis telt elke medewerker mee als een schakel om samen de kwaliteitsvolle warme zorg te realiseren. “Wat als positief op te merken valt is de positieve attitude van medewerkers. De gesproken medewerkers hebben het hart op de juiste plaats, hebben oog voor de unieke plaats die de organisatie aan bewoners wil geven, door hen maximale regie te laten voeren. Het was mooi vast te stellen hoe de medewerkers de beleidskeuze rond regie voor de bewoners mee hebben en ondersteunen.” (uit het auditverslag)

De organisatie blijft inzetten op dialoog. Naast informatieverspreiding via o.a. website, intranet, nieuwsbrieven en infoschermen, krijgen zowel bewoners, familieleden als medewerkers via bevragingen geregeld de kans om over bepaalde thema’s feedback en suggesties te geven. Zo bouwt de organisatie aan een kwaliteitscultuur waarbinnen elke bewoner/familielid en medewerker (ongeacht diens rol) een stem heeft. “Het siert de organisatie dat ze van kwaliteit één van de strategische doelen maakt, en dat ze middelen en energie mobiliseert om hiervan werk te maken. De keuze voor het centraal stellen van de cliënt in het kwaliteitsstreven is belangrijk, en uit zich op vele fronten en in vele projecten en initiatieven. Het auditteam ziet ook veel kwaliteitsvolle dingen gebeuren “op de vloer” en in de interacties tussen medewerkers en bewoners. En was onder de indruk van de unaniem lovende commentaren van bewoners en naasten op het werk dat wordt verzet door de organisatie (en vnl. de medewerkers, vanuit hun perspectief) om te luisteren, en om te doen wat in de mogelijkheden ligt om het naar de wens van bewoners te maken.” (uit het auditverslag)

Het behalen van dit keurmerk is geen eindpunt voor vzw OLV Gasthuis, maar een bevestiging voor het werk van het team en bovenal een stimulans om samen de warme thuis voor de bewoners verder uit te bouwen.

Meer info over vzw OLV Gasthuis en het kwaliteitssysteem is terug te vinden op de website.

CONTACT

Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis VZW Zorgnet-Icuro

Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis VZW
Ieperstraat 130
8970 Poperinge
Tel: 057 34 69 10
Ond. nr. : 0445.066.385, RPR Gent, afdeling Ieper
www.gasthuis.be

Like us on facebook

Webdesign by Netcrew - Powered by E-means